17 Tháng Chín, 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, thi công hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng lô 112 – 122” – Công trình Hạ tầng kỹ thuật, Khu ĐTM Mỹ Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Nhà thầu quan tâm sẽ được nhận 01 bộ Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan với giá 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng) tại địa chỉ: Ban Dịch vụ hành chính, phòng 515, Tầng 05, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Cán bộ của nhà thầu đến nhận Hồ sơ yêu cầu mời chào giá cạnh tranh đề nghị mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, chứng minh thư nhân dân, 01 bản photocopy chứng minh thư nhân dân và đề nghị ghi lại Email, Số điện thoại để liên hệ.

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 10h00 ngày 17 tháng 09 năm 2021 đến trước 10h00 ngày 30 tháng 09 năm 2021 (Trong giờ hành chính)

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 10h00 ngày 30 tháng 09 năm 2021.

Mọi chi tiết liên hệ Chủ đầu tư tại:

Ban Dịch vụ hành chính – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016)   Fax: 024.63251999

Hoặc Ông Trần Đình Khánh – Nhân viên Ban đấu thầu, điện thoại: 0963 434 487

Thông tin chi tiết:

TM 70 ngay 16.9.2021_TB moi thau.