4 Tháng Tư, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công phần móng, bể ngầm, thân thô và hoàn thiện mặt ngoài; cổng và hàng rào; thu gom nước mưa, nước thải ngoài nhà và đường kỹ thuật sau các dãy nhà 69 căn biệt thự lô R02, R03 phân khu B.

2. Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.

3. Phạm vi công việc: Thi công phần móng, bể ngầm, thân thô và hoàn thiện mặt ngoài; cổng và hàng rào; thu gom nước mưa, nước thải ngoài nhà và đường kỹ thuật sau các dãy nhà 69 căn biệt thự lô R02, R03 phân khu B.

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá (kèm theo).

5. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 150 ngày.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 09h00 ngày 04 tháng 04 năm 2024.

7. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00 ngày 10 tháng 04 năm 2024.

8. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

– Nhà thầu nộp Bản cứng hồ sơ chào giá về địa chỉ:

Ban Hành chính – Phòng 515, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu;

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3175);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 15 NGAY 04.04.2024_TM CHAO GIA GT TC PHAN MONG, BE NGAM, THAN THO VA HOAN THIEN MAT NGOAI, CONG VA HANG RAO, THU GOM NUOC MUA 67 CAN BT LO R02, R03 PHAN KHU B_0001