16 Tháng Năm, 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở thấp tầng khu D các căn U03-L67, U03-L68, U14-L06” tại địa điểm: ĐTM Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội với các thông tin như sau:

1.  Tên gói thầu: Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở thấp tầng khu D các căn U03-L67, U03-L68, U14-L06.

2.  Hồ sơ chào giá bao gồm:

–         Hồ sơ năng lực nhà thầu;

–         Hợp đồng tương tự có biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc thanh lý Hợp đồng;

–         Báo giá nhà thầu, các điều khoản tài chính, thương mại gói thầu;

–         Biện pháp thi công nhà thầu;

–         Hồ sơ nhân sự nhà thầu;

3. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h ngày 30 tháng 05 năm 2022.

4. Hình thức gửi thư quan tâm/hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi thư xác nhận quan tâm gói thầu trước thời điểm đóng thầu về địa chỉ: Ban QL Đấu thầu, phòng 402, tầng 4 hoặc email Bandauthaunc@namcuong.com.vn.

Nhà thầu nộp hồ sơ chào giá về địa chỉ: Ban Hành chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Quy cách hồ sơ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu/chào giá cạnh tranh).

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016)                             Fax: 024.6325.1999

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Đấu thầu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092)                             Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 15 ngày 12.5.2022_ Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở thấp tầng khu D các căn U03-L67, U03-L68, U14-L06_0001