2 Tháng Tám, 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống công nghệ bể xử lý nước thải khu An Phú” tại địa điểm: Khu TM – DL – VH và ĐTM phía Tây thành phố Hải Dương.

Kính mời quý công ty tham gia dự thầu/chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống công nghệ bể xử lý nước thải khu An Phú.

2. Phạm vi công việc: Theo hồ sơ mời chào giá (kèm theo).

3. Tài liệu Chủ đầu tư cung cấp: Tiên lượng mời thầu; Hồ sơ thiết kế; Danh mục vật tư được duyệt.

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá (kèm theo).

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 25 ngày.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h ngày 12 tháng 08 năm 2022.

7. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu nộp hồ sơ chào giá về địa chỉ: Ban Dịch vụ hành chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Quy cách hồ sơ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu/chào giá cạnh tranh – Bìa Hồ sơ ghi rõ tên Nhà thầu, tên gói thầu).

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý đấu thầu.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 2098) Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 89 ngày 01.08.2022_Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống công nghệ bể xử lý nước thải khu An Phú.