2 Tháng Tám, 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý Nhà thầu

          Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời Quý công ty tham gia dự thầu/chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

  1. Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở, thiết kế Bản vẽ thi công.
  2. Dự án: Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn.
  3. Tài liệu chủ đầu tư cấp: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.
  4. Thời gian thực hiện gói thầu: 65 ngày.
  5. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 12 tháng 08 năm 2022.
  6. Hình thức nộp hồ sơ dự thầu/chào giá: Nhà thầu nộp hồ sơ chào thầu/chào giá về địa chỉ: Ban Hành chính, phòng 515, tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài (nay là đường Nguyễn Thanh Bình), Phường La Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

 (Bìa hồ sơ ghi rõ: Tên gói thầu, Tên Nhà thầu, Liên hệ của Nhà thầu).

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu.

Địa chỉ: Phòng 402, Tầng 4, tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài (nay là đường Nguyễn Thanh Bình), Phường La Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3131).                             Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

TM 89 ngày 01.08.2022_Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu Cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống công nghệ bể xử lý nước thải khu An Phú. TM 92 ngày 02.8.2022_TM chào giá cạnh tranh gói thầu Tư vấn lập hồ sơ TK ý tưởng, thiết kế cơ sở, TK bản vẽ thi công.DA Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn._0001