17 Tháng Tám, 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý Nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời Quý công ty tham gia dự

thầu/chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Biển Hoarding – Khu B.

2. Dự án: Khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

3. Tài liệu chủ đầu tư cấp: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh được đăng tải trên

Website của Chủ đầu tư.

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư duyệt Maquette.

5. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00’, ngày 26 tháng 08 năm 2022.

6. Hình thức nộp hồ sơ dự thầu/chào giá: Nhà thầu nộp hồ sơ chào thầu/chào giá về

địa chỉ: Ban Dịch vụ Hành Chính, phòng 505, tòa nhà Nam Cường, Km4, đường Tố

Hữu kéo dài, quận Hà Đông, Tp Hà Nội (Bìa hồ sơ ghi rõ: Tên gói thầu, Tên Nhà

thầu, Liên hệ của Nhà thầu).

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình Đấu thầu của Chủ đầu tư xin vui lòng liên hệ

Ban Quản lý Đấu thầu, địa chỉ: Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Nam Cường Building, Km số 4

đường Tố Hữu kéo dài, Khu Đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 4021). Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 106 ngày 15.08.2022_Thư mời chào giá cạnh tranh gói thầu Biển Hoarding – Khu B._0001