5 Tháng Mười, 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý Nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời quý công ty tham gia dự thầu/chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế cảnh quan khu A Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn.

2. Dự án: Khách sạn Quốc Tế Đồ Sơn.

3. Tài liệu chủ đầu tư cấp: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.

4. Thời gian thực hiện gói thầu: 65 ngày.

5. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 11 tháng 10 năm 2022.

6. Hình thức nộp hồ sơ dự thầu/chào giá: Nhà thầu nộp hồ sơ chào thầu/chào giá về địa chỉ: Ban Hành Chính, phòng 515, tòa nhà Nam Cường, Km4, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội (Bìa hồ sơ ghi rõ: Tên gói thầu, Tên Nhà thầu, Liên hệ của Nhà thầu).

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Đấu thầu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092). Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 125 ngày 04.10.2022_TM chào giá GT Tư vấn TK cảnh quan khu A KS Quốc tế Đồ Sơn._0001