18 Tháng Một, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu,

Công ty CP kinh doanh bất động sản NC Home tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp đồ IN ẤN – Dự án Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn

Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp đồ IN ẤN

2. Dự án: Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn

3. Địa điểm: Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

4. Phạm vi công việc: Cung cấp đồ IN ẤN cho Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn với khối lượng và quy cách theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

5. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

6. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày nhận tạm ứng hợp đồng.

7. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 10h ngày 18 tháng 01 năm 2024.

8. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 23 tháng 01 năm 2024.

9. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

– Nhà thầu nộp Bản cứng hồ sơ chào giá về địa chỉ:

Ban Hành chính – Phòng 515, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu;

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 2098);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:
TM 04 NGAY 18.01.2024_TM CHAO GIA CANH TRANH GT CUNG CAP DO IN AN – DA KS QUOC TE DO SON_0001