23 Tháng Một, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp quà tặng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Nam Cường

Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp quà tặng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Nam Cường

2. Địa điểm nhận hàng: Tại Khách sạn quốc tế Đồ Sơn địa chỉ Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

3. Phạm vi công việc: Cung cấp quà tặng nhân dịp 40 năm thành lập Tập đoàn Nam Cường theo Số lượng dự kiến và quy cách sản phẩm theo Hồ sơ mời chào giá đi kèm.

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

5. Thời gian cấp hàng dự kiến: Cấp hàng trước ngày 01/03/2024

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 15h00 ngày 22 tháng 01 năm 2024.

7. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h ngày 25 tháng 01 năm 2024.

8. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

– Nhà thầu nộp Bản cứng hồ sơ chào giá về địa chỉ:

Ban Hành chính – Phòng 515, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu;

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 2098);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 02 NGAY 22.01.2024_TM CHAO GIA CANH TRANH GT CUNG CAP QUA TANG NHAN DIP KY NIEM 40 THANH LAP TAP DOAN NAM CUONG_0001