23 Tháng Một, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty CP kinh doanh bất động sản NC Home tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp đồ sứ khu phòng Vip

Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp đồ sứ khu phòng Vip

2. Dự án: Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

3. Phạm vi công việc: Cung cấp đồ sứ khu phòng Vip cho Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn, khối lượng và thông số kỹ thuật xem bảng BOQ đính kèm.

4. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

5. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày nhận tạm ứng hợp đồng.

6. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 14h ngày 18 tháng 01 năm 2024.

7. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00 ngày 22 tháng 01 năm 2024.

8. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

– Nhà thầu nộp Bản cứng hồ sơ chào giá về địa chỉ:

Ban Hành chính – Phòng 515, Tòa nhà văn phòng Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu;

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3175);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 04B NGAY 18.01.2024_TM CHAO GIA CANH TRANH GT CUNG CAP DO SU KHU PHONG VIP-DA KHACH SAN QT DO SON_0001