31 Tháng Một, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Thiết kế mẫu biệt thự Lô K08-L10, K08-L11 và điều chỉnh hồ sơ thiết kế biệt thự song lập Lô E,K” thuộc Dự án: Khu ĐTM Dương Nội.

Kính mời quý công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thiết kế mẫu biệt thự Lô K08-L10, K08-L11 và điều chỉnh hồ sơ thiết kế biệt thự song lập Lô E,K

2. Dự án: Khu ĐTM Dương Nội

3. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

4. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 16h00 ngày 29 tháng 01 năm 2024.

5. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00 ngày 03 tháng 02 năm 2024.

6. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

– Nhà thầu nộp Bản cứng hồ sơ chào giá về địa chỉ:

Ban Hành chính – Phòng 515, Tòa nhà Nam Cường, Km 4, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

– Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu;

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 2098);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 04 NGAY 29.01.2024_TM CHAO GIA CANH TRANH GT TK MAU BIET THU LO K08-L10, K08-L11 VA DIEU CHINH HSTK BT SONG LAP LO E,K_0001