1 Tháng Sáu, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Lập Báo cáo NCKT và TKCS, Thiết kế BVTC và dự toán, thiết kế kỹ thuật PCCC, hồ sơ xin phép xây dựng Khu dất HH3 – Phân khu D – KĐT Dương Nội”

Kính mời quý công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Lập Báo cáo NCKT và TKCS, Thiết kế BVTC và dự toán, thiết kế kỹ thuật PCCC, hồ sơ xin phép xây dựng Khu dất HH3 – Phân khu D, KĐT Dương Nội.

2. Địa điểm: Khu ĐTM Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

3. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

4. Tiến độ thực hiện gói thầu dự kiến: Thời gian thực hiện toàn bộ công việc không quá 120 ngày

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 16h00 ngày 29 tháng 05 năm 2024.

6. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 09h00 ngày 05 tháng 06 năm 2024.

7. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi file scan Hồ sơ chào giá bản gốc bao gồm:

+ Hồ sơ năng lực (file PDF)

+ Bảng Tổng hợp chào giá (file PDF và file excel) Về địa chỉ email duy nhất: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Tên nhà thầu_Tên gói thầu_Hồ sơ chào giá. Nội dung Email cung cấp đủ thông tin liên hệ của Nhà thầu

Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu; Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 2098);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 27 NGAY 29.5.2024_TM CHAO GIA CANH TRANH GT LAP BC NCKT VA TKCS, TK BVTC VA DU TOAN, TK KY THUAT PCCC KHU DAT HH3 – PHAN KHU D DN_0001