1 Tháng Sáu, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

1. Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cắt tỉa, cung cấp, trồng, chăm sóc cây bóng mát khu Vạn Lộc+ Plaza

Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

2. Tên gói thầu: Cắt tỉa, cung cấp, trồng, chăm sóc cây bóng mát khu Vạn Lộc+ Plaza

3. Dự án: KĐTM phía Tây Hải Dương.

4. Phạm vi công việc: Cắt tỉa, cung cấp, trồng, chăm sóc cây bóng mát khu Vạn Lộc+ Plaza

5. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

6. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: Hoàn thiện bàn giao cho nhà nước ngày 1/7/2024.

7. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 9h00 ngày 29 tháng 05 năm 2024.

8. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024.

9. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi file san PDF bản gốc hồ sơ dự thầu gồm:

+ Đề xuất tài chính (File PDF và file excel) Về địa chỉ email duy nhất: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Tên Nhà thầu_ Tên gói thầu_ Đề xuất kỹ thuật/ hoặc đề xuất tài chính.

Nội dung email ghi rõ thông tin liên hệ của Nhà thầu.

Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đàu tư: Ban đấu thầu – Phòng 402, tầng 4, tòa nhà Cam Cường, km4 khu ĐTM Dương Nội, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092);

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 52 NGAY 29.5.2024_TM CHAO GIA CANH TRANH GT CAT TIA, CUNG CAP, TRONG, CHAM SOC CAY BONG MAT KHU VAN LOC +PLAZA_0001_0001