15 Tháng Sáu, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

 

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty CP tập đoàn Nam Cường Hà Nội- Chi nhánh Hà Tây tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp ghế dự án NCG Villa

          Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1.    Tên gói thầu: Cung cấp ghế dự án NCG Villa

2.    Dự án: KĐTM Dương Nội.

3.    Phạm vi công việc: Cung cấp 10 chiếc ghế Tonin Casa Malva

4.    Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

5.    Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến:     ngày.

6.    Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 9h00 ngày 14 tháng 06 năm 2024.

7.    Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 17h00 ngày 17 tháng 06 năm 2024.

8.    Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

–                 Nhà thầu file scan đóng dấu qua địa chỉ email bandauthaunc@namcuong.com.vn

–                 Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu;

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3175);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 31 NGAY 14.6.2024_TM CHAO GIA CANH TRANH GT CUNG CAP GHE DU AN NCG VILLA_0001