24 Tháng Sáu, 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp dịch vụ Digital Marketing giai đoạn 104 căn Khu B – Giai đoạn từ 01/8/2024 tới 01/10/2024 Dự án KĐT Dương Nội”

Kính mời quý công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Digital Marketing giai đoạn 104 căn Khu B – Giai đoạn từ 01/8 tới 01/10/2024 Dự án KĐT Dương Nội.

2. Thành phần, quy cách hồ sơ chào giá: Theo hồ sơ mời chào giá cạnh tranh (kèm theo).

3. Tiến độ thực hiện gói thầu dự kiến: từ 01/8/2024 tới 01/10/2024

4. Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá cạnh tranh: từ 16h00 ngày 20 tháng 06 năm 2024.

5. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 14h00 ngày 25 tháng 06 năm 2024.

6. Hình thức nộp hồ sơ chào giá:

Nhà thầu gửi file scan Hồ sơ chào giá bản gốc bao gồm:

+ Hồ sơ năng lực (file PDF)

+ Bảng Tổng hợp chào giá (file PDF và file excel) Về địa chỉ email duy nhất: bandauthaunc@namcuong.com.vn

Tiêu đề email ghi rõ: Tên nhà thầu_Tên gói thầu_Hồ sơ chào giá. Nội dung Email cung cấp đủ thông tin liên hệ của Nhà thầu

Nhà thầu nộp bản cứng HSDT cho Chủ đầu tư khi có yêu cầu.

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban Quản lý Đấu thầu; Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 2098);

Fax: 024.6325.1999.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TM 34 NGAY 20.6.2024_TM CHOA GIA CANH TRANH GT CUNG CAP DV DIGITAL MARKETING GD 104 CAN KHU B – GD TU 1.8 TOI 1.10.2024_0001