26 Tháng Năm, 2024

Trưởng ban Pháp chế

 1. Mô tả công việc:
 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn trong việc tổ chức, phân quyền quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn, các công ty thành viên của Tập đoàn.
 • Tổ chức và quản lý triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý và tư vấn pháp lý cho các phòng ban chuyên môn, các công ty con, công ty thành viên của Tập đoàn (các hoạt động pháp lý phát sinh về dự án, quản lý, kinh doanh, giải quyết tranh chấp, giao dịch hợp đồng, thương mại).
 • Tham gia xây dựng, rà soát, đóng góp ý kiến trong công tác quản trị rủi ro pháp lý đối với toàn bộ các quy trình, quy định hoạt động của Tập đoàn
 • Tổ chức thực hiện và tham gia xây dựng các mẫu biểu (hợp đồng, thỏa thuận, cam kết…) cần thiết cho các giao dịch trong toàn Tập đoàn, đánh giá, rà soát, giám sát về tính pháp lý đối với các nội dung chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi.
 • Tham gia đàm phán, thương thảo Hợp đồng, giao dịch của Tập đoàn đối với những Hợp đồng, giao dịch chưa có mẫu.
 • Thẩm định tất cả các Hợp đồng, văn bản pháp lý của Tập đoàn và các Công ty thành viên, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Tập đoàn
 • Chủ trì làm việc, liên hệ với các đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình thay đổi cơ cấu sở hữu vốn, cơ cấu quản trị và điều hành của Tập đoàn và các công ty thành viên như: đăng ký doanh nghiệp, lập địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt, giải thể, phá sản công ty…
 • Đầu mối tổ chức, làm việc với các đơn vị tư vấn luật, cung cấp dịch vụ pháp lý trong các hoạt động dịch vụ pháp lý thuê ngoài
 • Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia tố tụng với tư cách Luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập đoàn, Công ty thành viên trong các vụ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện.                                                                                                            
 • Hỗ trợ và nhận định pháp lý cho các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, kinh doanh, sở hữu trí tuệ, quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp phát sinh (khiếu nại khách hàng, đối tác, …)
 • Chủ trì báo cáo, giải trình các đoàn Thanh kiểm tra của các cơ quan ban ngành, … đến làm việc về các vấn đề liên quan đến Dự án đã hoàn thành quyết toán bàn giao
 • Đánh giá rủi ro, tổng kết đánh giá việc tuân thủ Pháp luật
 • Tổ chức đào tạo và truyền thông nội bộ về công tác pháp chế, cập nhật thay đổi các văn bản pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý.
 • Đào tạo chuyên viên thuộc ban các nghiệp vụ và chuẩn mực liên quan đến việc thực hiện công việc của Ban
 • Đánh giá năng lực làm việc cán bộ trong Ban định kỳ theo tháng, quý, năm để làm căn cứ để chi trả lương, tăng lương, đào tạo, tuyển dụng, điều chuyển hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.                                                                                                                        
 • Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện và nâng cấp/cải tiến các quy trình làm việc của Ban.
 • Các công việc khác theo phân công                                                                                    
 1. Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Pháp luật kinh tế.
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, trong đó phải có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tương đương ở vị trí Quản lý (lĩnh vực pháp chế) tại các tập đoàn/ doanh nghiệp với số lượng nhân viên quản lý trực tiếp từ 03 người trở lên.
 • Nhận định, tư vấn pháp lý đối với các hoạt động của Tập đoàn.
 • Tham gia tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, tranh chấp và các tố tụng pháp lý có liên quan.
 • Đọc, dịch được các tài liệu bằng Tiếng anh
 • Am hiểu về lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản, xây dựng, thuế, tài chính.
 • Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng;
 • Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản.
 • Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng.
 • Tinh thần làm chủ và chịu trách nhiệm
 • Thái độ tích cực, hợp tác trên tinh thần xây dựng
 • Phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc
 • Kiên định, trung thực, ngay thẳng
 1. Hình thức ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo 1 trong các cách sau:

 • Ban Nhân lực & Hệ thống – Tầng 4, Nam Cường Building, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
 • CV vui lòng gửi về email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Số điện thoại: 024. 6325 1888 (Số máy lẻ – 3157)
 • Theo dõi các thông tin của Tập đoàn tại Fanpage: https://www.facebook.com/NamCuongtalent

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”