12 Tháng Mười, 2021

Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Hiệu quả Đầu tư

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Phân tích, thẩm định tính khả thi của dự án bất động sản (về mặt pháp lý, tài chính, kinh doanh; nghiên cứu thị trường);
 • Lập phương án tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư;
 • Lập hồ sơ và thuyết trình Hội đồng quản trị về hiệu quả dự án và đề xuất phương án đầu tư; Đánh giá lại hiệu quả thực tế của dự án theo định kỳ;
 • Theo dõi và cập nhật tình hình kinh tế và các quy định pháp luật đối với lĩnh vực bất động sản, đầu tư xây dựng cơ bản để phục vụ cho công tác phân tích, thẩm định hiệu quả dự án báo cáo trưởng phòng theo định kỳ hàng tháng;
 • Phối hợp với các bộ phận khác, cung cấp số liệu cho các bên trong phạm vi chức năng và được sự chấp thuận của Lãnh đạo Khối Đầu tư;
 • Định kỳ báo cáo cấp trên; Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

YÊU CẦU

 • Am hiểu về lĩnh vực đầu tư tài chính; Đầu tư dự án bất động sản, thị trường Bất động sản, các qui định của Nhà nước về kinh doanh và đầu tư bất động sản;
 • Có kỹ năng phân tích, đánh giá, kiểm soát. Có kỹ năng lập và thẩm định dự án đầu tư, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng tư duy trong công việc, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán;
 • Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tuân thủ và ý thức về nguyên tắc bảo mật;
 • Ưu tiên có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
 • Độ tuổi: Nam hoặc Nữ 25 trở lên/ Ngoại hình ưa nhìn Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh là một lợi thế
 • Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng có liên quan.
 • Sáng tạo, tích cực suy nghĩ tìm ra những ý tưởng mới để đáp ứng nhu cầu công việc.

LIÊN HỆ

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0978 465 915 – 0912 037 969

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”