12 Tháng Mười, 2021

Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Dự án

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Trực tiếp thực hiện công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc đầu tư dự án Bất động sản theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án: xin thông tin quy hoạch, tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho dự án, thực hiện các thỏa thuận về ranh giới đất, nơi thực hiện dự án …
 • Phối hợp với các Khối, Ban liên quan của Tập đoàn để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp phép đầu tư
 • Trực tiếp làm việc với các Sở/Ban/Ngành có thẩm quyền, thực hiện công tác: xin phê duyệt chủ trương đầu tư, đơn xin lập Dự án đầu tư và phương án kinh doanh; xin cấp phép xây dựng…
 • Theo dõi các công việc phát sinh liên quan đến thủ tục pháp lý của các dự án;
 • Tìm kiếm, phát triển dự án: đấu giá, đấu thầu;
 • Tham gia công tác giải phóng mặt bằng.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp: Đại học Kiến trúc/ Xây dựng/ Giao thông vận tải/ Đại học Kinh tế Quốc dân hoặc các trường Đại học có liên quan
 • Chuyên ngành: Xây dựng (Quy hoạch, Đô thị…), kinh tế (kinh tế đầu tư),…
 • Chứng chỉ: Đấu thầu/ Định giá Bất động sản hoặc các chứng chỉ có liên quan
 • Kiến thức: Thông thạo quy trình thực hiện đầu tư dự án xây dựng của Nhà nước. Am hiểu về chức năng của các cơ quản quản lý chuyên ngành
 • Kinh nghiệm: Có từ 5 năm kinh nghiệm làm công việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư Bất động sản.
 • Kỹ năng văn phòng: soạn thảo văn bản thành thạo
 • Khả năng làm việc linh hoạt, sáng tạo, tư duy tốt

LIÊN HỆ

 • Email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Phone: 0978 465 915 – 0912 037 969

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng”