6 Tháng Tám, 2018

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Sáng 4/8, Đảng bộ Tập đoàn Nam Cường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tại Tòa nhà Nam Cường.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Đặng Vũ Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định, đồng chí Trần Oanh – Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Nam Cường, đồng chí Vũ Lê Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên và CBNV của Tập đoàn.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tại Tập đoàn Nam Cường

Phát biểu khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nam Định Đặng Vũ Cường cho biết, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận quan trọng. Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 giới thiệu, quán triệt nội dung các nghị quyết nêu trên. Cụ thể: giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cũng trong chương trình, các cán bộ, đảng viên đã cùng nhau thảo luận về Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của đơn vị, doanh nghiệp.

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn Nam Cường chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.