THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

(15 Tháng Sáu, 2024)   Kính mời: Quý nhà thầu Công ty CP tập đoàn Nam Cường Hà Nội- Chi nhánh Hà Tây tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp ghế dự án NCG Villa           Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông tin như sau: 1.    Tên gói thầu: Cung cấp…

Chi tiết

THÔNG BÁO

(15 Tháng Sáu, 2024)   V/v: Điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu. Công ty thông báo điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu gói thầu “San lấp hạ tầng kỹ thuật Đảo Ngọc” – Dự án: Khu ĐTM phía tây TP…

Chi tiết

THÔNG BÁO

(15 Tháng Sáu, 2024)   V/v: Điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu. Công ty thông báo điều chỉnh thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu gói thầu “Thi công hạ tầng lô 2-9 và vành đai sông sặt” – Dự án: Khu ĐTM…

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(15 Tháng Sáu, 2024) Kính mời: Quý nhà thầu Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Đánh chuyển, trồng, chăm sóc và BH cây tại ĐX1, ĐX2 Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói thầu với các thông…

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(1 Tháng Sáu, 2024) Kính mời: Quý nhà thầu Chi nhánh Hải Dương – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau: 1.   Tên gói thầu: Thi công hạ tầng lô 2-9 và vành đai Sông Sặt. 2.   Địa điểm: Khu ĐTM phía tây TP…

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(1 Tháng Sáu, 2024) Kính mời: Quý nhà thầu Chi nhánh Hà Tây Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thay thế cáp tải, puly tải, cáp Govenor cho thang máy A, B, C tại tòa nhà Văn phòng Nam Cường”…

Chi tiết

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

(1 Tháng Sáu, 2024) Kính mời: Quý nhà thầu 1. Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cắt tỉa, cung cấp, trồng, chăm sóc cây bóng mát khu Vạn Lộc+ Plaza Kính mời quý Công ty tham gia chào giá gói…

Chi tiết

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

(1 Tháng Sáu, 2024) Kính mời: Quý nhà thầu Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Lập Báo cáo NCKT và TKCS, Thiết kế BVTC và dự toán, thiết kế kỹ thuật PCCC, hồ sơ xin phép xây dựng Khu dất…

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(1 Tháng Sáu, 2024) Kính mời: Quý nhà thầu Chi nhánh Hà Tây Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt thay thế một số thiết bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tại tòa nhà văn phòng Nam Cường” thuộc…

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(27 Tháng Năm, 2024) Kính mời: Quý nhà thầu Chi nhánh Hà Tây – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Thi công chỉnh trang cây xanh trên vỉa hè lô FG giai đoạn 2- KĐT Dương Nội. Kính mời quý Công ty tham gia chào…

Chi tiết