Thông báo mời chào giá cạnh tranh

(15 Tháng Ba, 2018) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(21 Tháng Năm, 2016) Công ty CP Tập đoàn Nam Cường trân trọng thông báo!

Chi tiết

Thông báo phát hành tiên lượng mời thầu điều chỉnh

(29 Tháng Bảy, 2015) Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết

THƯ MỜI THẦU

(15 Tháng Mười Hai, 2014) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội trân trọng thông báo!

Chi tiết

Thư mời thầu: Thi công biển chỉ dẫn vào Block & Sơn biển đánh số cột. Địa điểm: Các khu chung cư T3-CT7-HH2-CT8

(5 Tháng Mười Hai, 2014) Thư mời thầu: Thi công biển chỉ dẫn vào Block & Sơn biển đánh số cột. Địa điểm: Các khu chung cư T3-CT7-HH2-CT8

Chi tiết

Thông báo gia hạn thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu

(6 Tháng Một, 2014) Tập đoàn Nam Cường trân trọng thông báo!

Chi tiết