3 Tháng Sáu, 2022

THÔNG BÁO GIA HẠN THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở thấp tầng khu D các căn U03-L67, U03-L68, U14-L06” tại địa điểm: ĐTM Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội với các thông tin như sau:

1.  Tên gói thầu: Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài nhà ở thấp tầng khu D các căn U03-L67, U03-L68, U14-L06.

2.  Hồ sơ chào giá bao gồm:

–         Hồ sơ năng lực nhà thầu;

–         Hợp đồng tương tự có biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc thanh lý Hợp đồng;

–         Báo giá nhà thầu, các điều khoản tài chính, thương mại gói thầu;

–         Biện pháp thi công nhà thầu;

–         Hồ sơ nhân sự nhà thầu.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Trước 15h, ngày 15 tháng 06 năm 2022.

4. Hình thức gửi hồ sơ:

Nhà thầu nộp hồ sơ chào giá về địa chỉ: Ban Hành chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4, ĐTM Dương Nội, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội. Quy cách hồ sơ theo thông báo mời thầu số 15/TM-NCHN ngày 12 tháng 05 năm 2022.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 1016)                             Fax: 024.6325.1999

Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu của Chủ đầu tư tại:

Ban quản lý Đấu thầu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092)                             Fax: 024.6325.1999

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TB 21a ngày 31.5.2022_Thông báo gia hạn thư mời chào giá cạnh tranh._0001

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH