1 Tháng Mười Một, 2022

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu với các thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Thi công bể xử lý nước thải.

2. Công trình: Hạ tầng kỹ thuật.

3. Dự án: Khu ĐTM Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

4. Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức LCNT: 01 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Loại Hợp đồng: Đơn giá cố định.

7. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 90 ngày.

8. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2022 đến trước 9h30 ngày 16 tháng 11 năm 2022.

9. Địa điểm phát hành HSMT: Các đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ Ban Quản lý Đấu thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường để nhận hồ sơ.

Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3175) Email: Bandauthaunc@namcuong.com.vn.

10. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

11. Thời gian hiệu lực HSDT: 60 ngày.

12. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30, ngày 16 tháng 11 năm 2022.

13. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thầu:

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu về địa chỉ: Ban Dịch vụ Hành chính, Phòng 515, Tầng 5, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu ĐTM Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội (Quy cách hồ sơ theo yêu cầu hồ sơ mời thầu – Bìa Hồ sơ ghi rõ tên Nhà thầu, tên gói thầu).

14. Thông tin giải đáp thắc mắc trong quá trình đấu thầu:

Ban Quản Lý Đấu Thầu, Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3175) Email: Bandauthaunc@namcuong.com.vn.

Trân trọng kính mời!

Thông tin chi tiết:

TBMT 146 ngay 31.10.2022_TBMT GT thi cong be xu ly nuoc thai_0001