8 Tháng Mười, 2021

THƯ MỜI QUAN TÂM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Thiết kế hệ thống xử lý nước tại hồ khu A (lô đất CX-05,MN); hồ khu D (lô đất SVC-1,SVC-2,SVC-3); Khu ĐTM Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời các đơn vị quan tâm đến gói thầu gửi thông tin để xác nhận sự quan tâm và chào giá gói thầu nêu trên theo phương thức:

Nhà thầu gửi trực tiếp hồ sơ xác nhận sự quan tâm: Gửi trực tiếp thư điện tử xác nhận sự quan tâm về địa chỉ hộp thư bandauthaunc@namcuong.com.vn (Tiêu đề thư ghi rõ như sau: TQT – Tên gói thầu quan tâm – Tên Nhà thầu quan tâm).

Thời gian xác nhận quan tâm gói thầu trước 17h ngày  8  tháng 10 năm 2021.

Nhà thầu nộp hồ sơ chào giá về địa chỉ: Ban Đấu thầu, phòng 402, tòa nhà Nam Cường, Km4, đường Tố Hữu, quận Hà Đông, Tp Hà Nội. (Bìa túi hồ sơ ghi rõ thông tin: Tên gói thầu, tên nhà thầu).

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 9h ngày   5   tháng 10 năm 2021 đến trước 10h ngày   

11 tháng 10 năm 2021 (Trong giờ hành chính).

Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 16 h ngày  11  tháng 10 năm 2021.

Mọi chi tiết liên hệ Chủ đầu tư tại:

Ban Đấu thầu – Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 402, Tầng 4, Toà nhà Văn phòng Nam Cường, Km số 4 Khu Đô thị Dương Nội, Đường Tố Hữu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Số Điện thoại: 024.63251888 (máy lẻ 3092)                             Fax: 024.6325.1999

Thông tin chi tiết:

TM 77 ngay 05.10.2021_Thu moi quan tam. (1)