22 Tháng Bảy, 2013

Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 22/07/2013, Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Tập đoàn, Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, chi nhánh, các công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Khai mạc Hội nghị, Tổng giám đốc Trần Oanh đã đọc báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm 2013. Báo cáo nhấn mạnh: “Trong 6 tháng qua, bối cảnh nền kinh tế đã phần nào có những khởi sắc với những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, thị trường Bất động sản và sức mua có chuyển biến nhưng vẫn chậm.  Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Nam Cường chúng ta là ưu tiên đẩy mạnh công tác thi công xây dựng hoàn  thiện các tòa nhà chung cư đảm bảo tiến độ bàn giao cho khách hàng, giữ vững uy tín, từng bước ổn định bộ máy nhân sự, thực hiện tái cơ cấu hợp lý gắn với đổi mới mô hình quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp dưới nhiều hình thức phong phú…”

Bên cạnh đó việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm trên các công tác tổ chức, kế hoạch, tài chính kế toán, kinh doanh, quản lý dự án, đoàn thể cũng được chính thức thông qua trước toàn thể Hội nghị.

Hội nghị cũng lắng nghe các tham luận của đại diện các phòng, các Ban quản lý dự án, Ban kế hoạch, Ban kỹ thuật, Ban đầu tư thiết kế, Ban kinh doanh, Ban tài chính kế toán, Các chi nhánh như Hải Dương, văn phòng Nam Định và Công ty quản lý dịch vụ khu đô thị Nam Cường…

Các tham luận đã chỉ ra những vấn đề còn tồn đọng, đang gặp những khó khăn nhất định trong quy trình xử lý, từ đó Ban lãnh đạo Tập đoàn sẽ có được những định hướng rút kinh nghiệm, chỉnh đốn, khắc phục để tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Lê Thị Thúy Ngà – Chủ tịch Tập đoàn đã đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng chỉ ra những ưu, khuyết điểm, những tồn tại cần khắc phục. Bên cạnh những nhiệm vụ chiến lược và chỉ tiêu giao cho Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch cũng nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2013, toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn cần cố gắng hơn nữa, phải đổi mới từ công tác tổ chức đến phương pháp làm việc. Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch đã khẳng định: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin tưởng rằng với sự quyết tâm, sự cố gắng đoàn kết của tập thể, Tập đoàn chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững bản lĩnh của một Tập đoàn kinh tế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và du lịch – dịch vụ.”