15 Tháng Tám, 2022

Tập đoàn Nam Cường bổ nhiệm ông Chu Thanh Hiếu làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Ngày 15/08/2022, tại văn phòng Tập đoàn Nam Cường đã diễn ra buổi Lbổ nhiệm ông Chu Thanh Hiếu làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn.

Ông Chu Thanh Hiếu nhận quyết định bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Nam Cường

Theo quyết định này, ông Hiếu sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn. Ông Hiếu chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và giám sát thực thi chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư ngắn và dài hạn của Tập đoàn theo phạm vi chức năng được phê duyệt. Cùng với đó, ông Hiếu đưa ra tầm nhìn tổng quan để nhận diện những khó khăn, thử thách và đưa ra giải pháp đảm bảo công tác vận hành thông suốt để hoạt động kinh doanh được hoàn thành đúng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra. Chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị thành viên thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh trọng điểm; chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ và phát sinh các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Chu Thanh Hiếu cho biết: “Tôi rất vui mừng khi được CTHĐQT và Ban Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng, giao nhiệm vụ. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ để đạt được những mục tiêu mà Tập đoàn đề ra.”

Bên cạnh đó, tại buổi lễ, Tập đoàn Nam Cường đã công bố sơ đồ tổ chức mới. Với sơ đồ tổ chức mới này, Ban Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn gắn kết các đơn vị cùng hướng đến mục tiêu chung, thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn.