1 Tháng Bảy, 2021

Tập đoàn Nam Cường thực hiện công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, triển khai dự án

Với mong muốn duy trì và phát triển môi trường hợp tác thuận lợi, văn minh với các đối tác, Tập đoàn Nam Cường đề cao việc công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, triển khai dự án. Việc này nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu đồng thời tăng cao hiệu quả triển khai công việc.

Tap doan Nam Cuong-minh bach-cong khai-trong cong tac dau thau-thuc hien du an