Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Ban Đầu tư

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp - Ban Đầu tư

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Xúc tiến Đầu tư

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Xúc tiến Đầu tư

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Thanh tra – Giám sát an ninh

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Thanh tra - Giám sát an ninh

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Quản lý hợp đồng

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý hợp đồng

Chi tiết

Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp - Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

(17 Tháng Hai, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Quy hoạch Thiết kế

(9 Tháng Sáu, 2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Kỹ sư Quy hoạch Thiết kế

Chi tiết

Tuyển dụng Kỹ sư Kết cấu

(9 Tháng Sáu, 2015) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Kỹ sư Kết cấu

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nhân sự

(10 Tháng Ba, 2015) Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường trân trọng thông báo!

Chi tiết

Tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế quảng cáo

(10 Tháng Ba, 2015) Nhằm đáp ứng yêu cầu các hạng mục công việc, Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế - Quảng cáo!

Chi tiết