[Hải Dương] Tuyển dụng Công nhân Sản xuất

(13 Tháng Bảy, 2021) ***Công việc chính*** Tham gia quá trình lắp đặt dây chuyền thiết bị mới, tiếp nhận công nghệ được chuyển giao từ nhà cung cấp; Trực tiếp tham gia quá trình sản xuất theo phân công của trưởng ca hoặc người được ủy quyền; Tự sửa chữa khắc phục lỗi cơ bản trong quá trình…

Chi tiết

Chuyên viên Quản lý Đại lý

(6 Tháng Bảy, 2021) Nhiệm vụ chính: Đạt được doanh số cá nhân theo kế hoạch được giao Hỗ trợ, quản lý và điều hành bộ phận bán hàng đai lý để đạt được doanh số chung của bộ phận bán hàng đại lý theo kế hoạch được giao Hoàn thành chỉ tiêu cá nhân về số căn bán…

Chi tiết

Trưởng phòng Marketing

(6 Tháng Bảy, 2021) Nhiệm vụ chính: Phụ trách quản lý công việc và nhân sự Phòng Marketing thuộc Ban Kinh doanh Xây dựng kế hoạch Marketing hàng năm bao gồm kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách cho các dự án bất động sản Tổ chức thực hiện truyền thông, sự kiện và các kế hoạch quảng…

Chi tiết

Kế toán Tổng hợp

(5 Tháng Bảy, 2021) Nhiệm vụ chính: Hướng dẫn các nghiệp vụ hạch toán kế toán, tập hợp hồ sơ chứng từ kế toán Hướng dẫn các nghiệp vụ hạch toán kế toán Kiểm tra việc tập hợp hồ sơ chứng từ kế toán và đóng lưu chứng từ kế toán Thực hiện đối chiếu công nợ với các…

Chi tiết

Chuyên viên Đào tạo

(5 Tháng Bảy, 2021) Nhiệm vụ chính: Trực tiếp đứng lớp đào tạo Hội nhập nhân viên mới Thực hiện khảo sát nhu cầu đào tạo, Phân tích nhu cầu đào tạo và đề xuất Kế hoạch đào tạo hàng năm Lập và triển khai Kế hoạch các Chương trình đào tạo trong và ngoài Kế hoạch đào tạo…

Chi tiết

Chánh Văn phòng

(2 Tháng Bảy, 2021) *Mục tiêu công việc – Chiến lược và kế hoạch của tập đoàn được triển khai thành công, đúng tiến độ và đạt mục tiêu đề ra.– Kịp thời và chủ động giải quyết các văn bản, công việc sự vụ hàng ngày cho Chủ tịch HĐQT/Ban TGĐ. Tham mưu đề xuất phương án xử…

Chi tiết

Trưởng bộ phận Kiểm soát Tài chính và Tuân thủ

(30 Tháng Sáu, 2021) Mục tiêu công việc: Đảm bảo sự tuân thủ các quy định của pháp luật và của tập đoàn về thực thi các quy định quản lý của các phòng, ban, dự án, chi nhánh và phòng ban của các đơn vị thành viên. Phát hiện, ngăn ngừa các rủi ro trong hoạt động thực…

Chi tiết

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ

(29 Tháng Sáu, 2021) Mô tả công việc: Quản lý nội dung, bài viết, hình ảnh phục vụ các hoạt động truyền thông dưới mọi hình thức của Tập đoàn Tổ chức viết, biên tập, triển khai sản xuất và chịu trách nhiệm nội dung các ấn phẩm truyền thông của tập đoàn ( nội san, kỷ yếu, sổ…

Chi tiết

Chuyên viên Quan hệ Báo chí

(29 Tháng Sáu, 2021) Mô tả công việc: Xây dựng quan hệ với các đối tác có liên quan, làm đầu mối trong quan hệ công việc khi cần thiết. Theo dõi thông tin có khả năng tạo khủng hoảng, cùng các Ban của Tập đoàn tiếp xúc với các nguồn khủng hoảng như khiếu nại khách hàng, tranh…

Chi tiết

Chuyên viên Nhân sự

(28 Tháng Sáu, 2021) Mô tả công việc: Tham gia xây dựng các nội quy quy định, quy chế của Tập đoàn phù hợp với quy định của Pháp luật và đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn Giám sát người lao động trong việc thực hiện tuân thủ pháp luật lao động, nội quy quy định của Tập…

Chi tiết