25 Tháng Năm, 2024

Tuyển dụng Giám đốc Tài chính

 1. Mô tả công việc:
 • Tham mưu, hoạch định chiến lược tài chính cho Tập đoàn
 • Đánh giá, phân tích rủi ro tài chính, đề xuất giải pháp liên quan đến chiến lược phát triển lĩnh vực BĐS nhằm dự đoán trước hiệu quả tài chính, giảm thiểu rủi ro và đạt được mục tiêu của Tập đoàn;
 • Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.
 • Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính cho Tập đoàn
 • Tổ chức xây dựng kế hoạch/kế hoạch nguồn tài chính hàng năm phù hợp với kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
 • Thẩm định báo cáo dòng tiền, đề xuất và thực hiện điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
 • Chủ trì triển khai, hướng dẫn xây dựng, thẩm định ngân sách và giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách Tập đoàn, các công ty thành viên.
 • Thẩm định phân tích hiệu quả tài chính dự án, quản lý và chỉ đạo hoạt động tài chính của các dự án đang triển khai
 • Hoạch định chiến lược tài chính của từng dự án cụ thể hàng tháng, hàng quý, hàng năm, ngắn hạn và dài hạn.
 • Chủ trì quản lý hiệu quả dự án đầu tư thông qua việc đánh giá hiệu quả dòng tiền, phân tích chi phí đầu tư, doanh thu-chi phí-lợi nhuận, đánh giá hiệu quả toàn bộ dự án;
 • Chủ trì đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh, khai thác vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư và đánh giá mức độ rủi ro có thể có ảnh hưởng tới hiệu quả dự án;
 • Chủ trì tối ưu hóa sử dụng nguồn vốn để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho dự án.
 • Quản lý nguồn lực tài chính, nắm thông tin từ kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát tài chính.
 • Chủ trì rà soát và thực hiện xử lý các vướng mắc tồn đọng về mặt tài chính;
 • Chủ trì quản lý rủi ro về các khoản đầu tư, vốn góp ra ngoài Công ty, hợp tác đầu tư, vay mượn, … nhằm đảm bảo thu hồi vốn và giảm thiểu các rủi ro;
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức khối, phân công nhiệm vụ đối với CBNV thuộc khối.
 • Đầu mối tổ chức xây dựng hệ thống quản lý tài chính bao gồm: các chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lĩnh vực BĐS, đề xuất cải tiến thực hiện các công việc khối.
 • Các công việc khác theo phân công            
 1. Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành liên quan khác.                                                                                    
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí Trưởng/phó ban Tài chính kế toán, Giám đốc Tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương đương. Ưu tiên có chứng chỉ Kế toán trưởng.
 • Kế toán, pháp luật thuế, tài chính và quản lý tài chính
 • Đọc, dịch được các tài liệu bằng Tiếng anh
 • Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế
 • Am hiểu về phân tích hiệu quả tài chính dự án
 • Am hiểu về lĩnh vực và ngành nghề hoạt động của Tập đoàn
 • Kỹ năng phân tích tài chính
 • Kỹ năng phân tích hiệu quả tài chính dự án
 • Kỹ năng quản trị rủi ro
 • Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ.
 • Kỹ năng điều phối, quản lý nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng hoạch định chiến lược
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng đàm phán, thương thảo
 • Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.
 • Kỹ năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập.
 • Có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các Bộ, Sở, Ban, Ngành liên quan phục vụ công việc
 • Tinh thần làm chủ, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc
 • Định hướng chất lượng
 • Đổi mới và sáng tạo
 • Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trực
 • Ưu tiên có chứng chỉ liên quan Đánh giá dự án đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư, Quản lý dự án, …            
 1. Hình thức ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo 1 trong các cách sau:

 • Ban Nhân lực & Hệ thống – Tầng 4, Nam Cường Building, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
 • CV vui lòng gửi về email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Số điện thoại: 024. 6325 1888 (Số máy lẻ – 3157)
 • Theo dõi các thông tin của Tập đoàn tại Fanpage: https://www.facebook.com/NamCuongtalent

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng