Tin mời thầu

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn! Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời các…