Tin mời thầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH Kính mời: Quý nhà thầu Công ty CP kinh doanh bất động sản NC…