Tin mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính mời: Quý nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội tổ chức lựa chọn nhà…