Tin mời thầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

  Kính mời: Quý nhà thầu Công ty CP tập đoàn Nam Cường Hà Nội- Chi nhánh Hà Tây tổ chức…