Tin mời thầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH 

Kính mời: Quý Nhà thầu            Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường tại Hải Dương kính mời quý…