Tin mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THANH LÝ

V/v: Bán đấu giá tài sản thanh lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội – Địa…