Tin mời thầu

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Kính mời: Quý Nhà thầu           Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội kính mời quý công…