30 Tháng Mười Một, 2023

Tuyển dụng Chánh văn phòng

 1. Mô tả công việc:
 • Tham mưu giúp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn về các phương pháp nhận định và đánh giá hiện trạng Tập đoàn.
 • Tham mưu, đánh giá chiến lược sản xuất kinh doanh, tầm nhìn của toàn Tập đoàn và đề xuất điều chỉnh chiến lược định kỳ/phát sinh (nếu có)
 • Tham mưu, đánh giá phân kỳ đầu tư các Dự án theo FS (nghiên cứu tiền khả thi Dự án và nghiên cứu khả thi Dự án) để lập chiến lược kinh doanh, phối hợp xây dựng chiến lược chức năng.
 • Chỉ đạo, điều phối công tác kết nối giữa HĐQT và các bộ phận, đơn vị trong Tập đoàn
 • Giám sát việc tiếp nhận, thẩm định các công văn, hồ sơ, báo cáo các Phòng/Ban/Đơn vị của Tập đoàn hoặc từ bên ngoài; thực hiện tham mưu, tư vấn phương án triển khai phù hợp cho HĐQT đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ, khách quan và chính xác đối với các quyết định của HĐQT.
 • Giám sát công tác truyền đạt các Quyết định, Chỉ thị, thông báo, chỉ đạo của HĐQT, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả thực hiện về HĐQT
 • Giám sát công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đề xuất phương án xử lý khi các đơn vị không thực hiện hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo các chỉ thị, thông báo giao nhiệm vụ của HĐQT.
 • Chỉ đạo công tác trợ lý – thư ký hàng ngày/ tuần/tháng của CT HĐQT.
 • Kiểm soát việc sử dụng con dấu của Tập đoàn (bao gồm các Công ty con, Công ty thành viên) theo đúng quy định
 • Chỉ đạo, điều phối và trực tiếp tham mưu, thay mặt Tập đoàn xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành, giải quyết các vướng mắc, … liên quan đến Tập đoàn theo chỉ đạo/ủy quyền của HĐQT
 • Tham gia tổ chức tiếp đón các đối tác đến gặp gỡ, làm việc theo chỉ đạo của CT HĐQT.
 • Quản lý, đánh giá nhân sự thuộc quản lý trực tiếp, điều hành các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng tập đoàn và theo chỉ đạo của CT HĐQT/TGĐ.
 • Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Quy định, Quy trình nghiệp vụ, đề xuất cải tiến thực hiện các công việc thuộc chuyên môn của Văn phòng HĐQT.
 • Thực hiện và duy trì chế độ tổng hợp, báo cáo theo quy định của Tập đoàn.
 • Các công việc khác theo phân công
 1. Yêu cầu công việc:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Kinh tế/Thương mại/Tài chính/Đối ngoại hoặc Xây dựng (Ưu tiên trình độ Thạc sỹ)
 • Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm quản lý điều hành ở vị trí tương đương trong Công ty/Tập đoàn hoạt động lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản lý phát triển dự án.
 • Thành thạo giao tiếp bằng Tiếng Anh
 • Đọc, dịch được các tài liệu bằng Tiếng anh                                    
 • Có kiến thức về tài chính, pháp luật, hành chính quản trị
 • Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực Bất động sản.
 • Định hướng chiến lược
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch
 • Kỹ năng Quản trị rủi ro
 • Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc
 • Kỹ năng Quản lý sự thay đổi
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lập đám phán, thuyết phục
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng xử lý văn bản
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp
 • Trung thực, trách nhiệm
 • Tư duy hệ thống
 • Định hướng chất lượng
 • Đổi mới và sáng tạo
 • Thái độ tích cực, hợp tác trên tình thần xây dựng
 • Liêm chính, chủ động trong công việc
 • Tuân thủ kỷ luật
 • Bảo mật thông tin
 • Không bị kỷ luật sa thải tại nơi làm việc trước
 • Năng lực sáng tạo và đổi mới            
 1. Hình thức ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV theo 1 trong các cách sau:

 • Ban Nhân lực & Hệ thống – Tầng 4, Nam Cường Building, Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
 • CV vui lòng gửi về email: tuyendung@namcuong.com.vn
 • Số điện thoại: 024. 6325 1888 (Số máy lẻ – 3157)
 • Theo dõi các thông tin của Tập đoàn tại Fanpage:

https://www.facebook.com/NamCuongtalent

“Thông báo tuyển dụng này tuân thủ bình đẳng giới trong tuyển dụng