Chào mừng Tân Phó Chủ tịch HĐQT và Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn

(24 May, 2014) Ngày 24/05/2014, Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức sự kiện “Chào mừng Tân Phó Chủ tịch HĐQT và Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn” tại Hội trường 406, Tòa nhà văn phòng Nam Cường Building.  Tham dự buổi lễ có Bà Lê Thị Thúy Ngà – Chủ tịch HĐQT, Bà Trần Thị Quỳnh Ngọc…

Detail

Tập đoàn Nam Cường: Tân Tổng Giám đốc nhận nhiệm vụ, cùng Ban lãnh đạo kiện toàn bộ máy để đáp ứng định hướng kinh doanh mới

(23 May, 2014) Theo quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Nam Cường, Ông Trần Oanh sẽ chuyển giao vị trí Tổng giám đốc (TGĐ) Tập đoàn cho Ông Trần Văn Nghĩa kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2014 để đáp ứng định hướng phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Detail