29 December, 2015

Thông báo chuyển địa điểm Sàn Giao dịch bất động sản Nam Cường

Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội xin thông báo về việc chuyển địa chỉ Văn phòng giao dịch Sàn Bất động sản Nam Cường kể từ ngày 30/12/2015 như sau:

Văn phòng giao dịch cũ:

Địa chỉ: Km 4, đường Lê Văn Lương kéo dài, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3553 9222 /  04.331194 (70 /71) / 04 32 (50/ 51/ 52/ 53/ 54) 555

Fax: 04. 3553 9223

Văn phòng giao dịch mới:

Địa chỉ: Phòng 208, Tòa nhà Nam Cường, Km4, đường Lê Văn Lương kéo dài,  Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04. 6235 1888

Fax: 04. 6325 1999

Kể từ ngày 30/12/2015 các giao dịch kinh doanh, thư tín… quý khách hàng và đối tác vui lòng gửi cho Sàn Giao dịch Bất động sản Nam Cường theo địa chỉ mới ở trên.

Trân trọng thông báo!