20 June, 2016

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Tập đoàn Nam Cường Hà Nội thông báo Điều chỉnh một số thông tin trong Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh các gói thầu như sau:

  1. Thi công san nền trong lô 30 – 38 và 39 – 43 (khu Thiên Phú – Tứ Minh) khu ĐTM Phía Tây Tp. Hải Dương
  2. Thi công hạ tầng kỹ thuật lô 53-56 khu ĐTM phía Tây TP. Hải Dương, thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật khu ĐTM phía Tây, TP. Hải Dương
  3. Thi công cải tạo tăng cứng nền tầng hầm 01 và 02 chung cư CT7, Khu ĐTM Dương Nội
  4. Cung cấp vật tư và thi công hoàn thiện nội thất tầng 05 Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Nam Cường

Các nội dung khác trong Thông báo điều chỉnh này không đề cập được giữ nguyên như trong hồ sơ mời chào giá đã phát hành.

Tập đoàn Nam Cường thông báo đến các nhà thầu tham gia dự thầu được biết.

Trân trọng thông báo!