demo

(16 April, 2018) content

Detail

Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Văn phòng Ban Tổng Giám đốc

(24 July, 2016) Tập đoàn Nam Cường là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, để đáp ứng cho nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên năng động, nhiệt huyết cho vị trí Nhân viên tổng…

Detail

Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp – Ban Đầu tư

(17 February, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo Tuyển dụng Nhân viên Tổng hợp - Ban Đầu tư

Detail

Tuyển dụng Chuyên viên phát triển dự án

(17 February, 2016) Tập đoàn Nam Cường thông báo tuyển dụng Chuyên viên phát triển dự án

Detail